Helene Hortlund
Globe I

3700kr

Helene Hortlund “Globe I”, 2017.
Digitaltryck. Bladstorlek 32 x 32 cm, tryckstorlek 24 cm Ø. Signerad nederkant. Ed.25.