Ilkka Väätti
Bamana

6600kr

Ilkka Väätti Bamana, 2017. Silkscreen.
Bladstorlek 51 x 64 cm, tryckyta 40 x 54 cm.
Signerad nederkant. Ed. 2/20.