Lars A Persson

Lars A. Persson är bildkonstnär och konstpedagog, bosatt och verksam i Göteborg.