Martin Wickström

Martin Wickström (f. 1957 i Finspång) bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, 1982-87. Har sedan debuten i Stockholm 1983 ställt ut regelbundet på gallerier och institutioner så väl i Sverige som runt om i världen. Hans verk är välrepresenterade i offentliga och privata samlingar: Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, EMMA-Esbo Moderna Konstmuseum och Malmö Konstmuseum, m fl.