Martin Wickström
Bok 10_20

950kr

Martin Wickström 10_20
Bok, utgiven på förlag MW57, 2021
ISBN 978 91 519 6341 9
623 sidor, upplaga 1000 exemplar


Martin Wickström är en svensk målare och installationskonstnär. 10_20 är en vacker och monumental bok som i form och karaktär följer den 2009 utkomna boken 99_09. Den beskriver de senaste tio åren av konstnärligt arbete.

Med texter av Karin Mamma Andersson, Stig Björkman, Johan Croneman, Eva Dahlgren, Yukiko Duke, Bob Dylan, Jonas Gardell, Hans Gunnarsson, Anna Hallberg, Cecilia Hansson, Peter Kihlgård, Cilla Naumann, Lars Norén, Joanna Persman, Joakim Pirinen, Martin Wickström, Bruno K Öijer

I lager